// Integritetspolicy //

Integritetspolicy 

Westgrip System AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy. I denna integritetspolicy förklarar vi vilken typ av personuppgifter vi lagrar och hur vi behandlar dem. Denna integritetspolicy gäller för: www.westgripsystem.com. 

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar 

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter: 

  • Grundläggande information: namn, personnummer 

  • Kontaktinformation: adress, telefonnummer, e-postadress 

  • Konto- och profilinformation: inställningar, preferenser 

  • Betalningsinformation: Transaktionsinformation, betalningsmedel 

  • Kundhistorik och kundengagemang: beställnings- och leveransinformation, kundvagnsrörelser, rabattkoder, lojalitetsprograminformation, 

  • Aktiva produkter och avtal samt produkter och tjänster som du tidigare har haft, hur mycket och hur ofta de används, status för produkter/tjänster, 

  • Kundaktivitet: läs- och handlingshistorik från appen, webbplatser eller elektronisk kommunikation vi skickar ut. Samt teknisk information om enheterna du använder. 

  • Cookies: se vår information om cookies här: Cookies 

Personuppgifterna samlas in direkt från dig eller genereras i samband med att du använder våra tjänster och produkter. 

Hur vi använder personuppgifter 

Leverans av tjänst/avtal 

Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla våra avtal med dig, det vill säga när du har beställt en produkt eller tjänst från oss. Det rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är att behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig. 

Hantering av kundrelationer 

Vi använder dina personuppgifter för att hantera vår kundrelation med dig. Det kan till exempel handla om kundtjänst, hantering av klagomål och felsökning gällande ditt konto. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är att behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig. 

Analys, affärsutveckling och förbättring av tjänster 

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra våra tjänster och produkter. En stor del av detta arbete innebär att analysera olika former av personuppgifter, till exempel kundaktivitet, kundhistorik och konto- och profilinformation. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse. 

Anpassad användarupplevelse 

Vi anpassar användarupplevelsen och kommunikationen till din kundrelation och vi använder personuppgifter för detta ändamål. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse. 

Försäljning och marknadsföring 

Vi använder personuppgifter i samband med försäljning och marknadsföring av våra produkter och tjänster, till exempel genom att du får e-post från oss. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse. Du har möjlighet att reservera dig från delar av denna behandling genom att till exempel reservera dig från att få e-post från oss. Utöver detta kan vi också be dig om samtycke att använda dina personuppgifter för så kallad profilering, där vi drar slutsatser om dina intressen och behov utifrån dina personuppgifter. Syftet med profileringen är att vår marknadsföring ska bli mer relevant. 

Systemövervakning, felsökning m.m. 

Vi övervakar våra system för fel och problem. En del av dessa processer innebär lagring och behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse. 

Säkerhet, avslöjande av bedrägeri och kriminell verksamhet 

Vi behandlar personuppgifter i vårt arbete med att skydda våra användare och oss själva mot bedrägeri, missbruk och kriminell verksamhet. Den rättsliga grunden 

Följa rättsliga åtaganden 

I vissa fall är vi skyldiga att behandla personuppgifter av hänsyn till andra rättsliga åtaganden. Ett exempel på detta är information som är kopplad till försäljning, som vi är skyldiga att bokföra och spara enligt bokföringslagen. Det rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är att behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett rättsligt åtagande som åligger oss. 

Dina rättigheter 

Om du vill utöva någon av dina rättigheter, kontakta oss på [email protected] 

Rätt till insyn i egna uppgifter 

Du kan begära en kopia av alla uppgifter vi behandlar om dig. Kontakta e-postadressen ovan för att utnyttja din insynsrätt. 

Rätt till rättelse av personuppgifter 

Du har rätt att begära att vi rättar eller kompletterar uppgifter som är felaktiga eller vilseledande. 

Rätt till radering av personuppgifter 

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade utan dröjsmål. Du kan när som helst begära att vi raderar uppgifter om dig själv. Men notera att information som vi är skyldiga att behålla av hänsyn till andra rättsliga åtaganden (som till exempel bokföringslagen) inte kommer att raderas. 

Begränsning av behandling av personuppgifter 

I vissa situationer kan du också begära att vi begränsar behandlingen av uppgifter om dig. Du gör detta genom att administrera samtycken eller reservationer i våra lösningar. 

Protestera mot behandling av personuppgifter 

Om vi behandlar uppgifter om dig med grund i våra uppgifter eller på grundval av en intresseavvägning har du rätt att protestera mot vår behandling av uppgifter om dig. Du gör detta genom att administrera samtycken eller reservationer i våra lösningar. 

Dataportabilitet 

Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Kontakta e-postadressen ovan för att få ut dina personuppgifter. 

Du kan klaga på vår behandling av personuppgifter 

Vi hoppas att du informerar oss om du anser att vi inte följer reglerna i personuppgiftslagen. Säg gärna till först genom den kontakten eller kanalen du redan har etablerat med oss.  

 

 

Westgrip System AB

Den ultimata lösningen för garage och verkstad! Vi på Westgrip utvecklar löpande nya fästen/hållare för verktyg och tillbehör. Allt som behövs för att skapa ett snyggt, stilrent och effektivt garage!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Payment with Visa Payment with Mastercard Payment with Klarna

© 2024 Westgrip System AB Powered by Quickbutik